Riječ po riječ 19.12.2019. Tema: iIz ugla mladih o odlasku , društvenim i političkim prilikama, promjenama, obrazovanju, slobodi i demokratiji