Iskazana podrška aktivnostima Vlade i Skupštine BPK Goražde u borbi protiv korupcije u BPK Goražde

Radi se o prvoj zvaničnoj posjeti BPK Goražde šefice Misije OSCE-a u BiH, ambasadorice Kathleen Kavalec , a na sastanku sa premijerkom i predsjedavajućom Skupštine Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde Aidom Obućom i Editom Velić te ministricom za pravosuđe, upravu i radne odnose Natašom Danojlić i ministricom unutrašnjih poslova Nizamom Rišljanin razgovarano je o saradnji našeg kantona sa misijom OSCE-a u BiH, prvenstveno kada je riječ o aktivnostima koje se odnose na borbu protiv korupcije, zaštiti ljudskih prava i obrazovanju.

Sastanku je prisustvovao i šef terenskog Ureda u Foči Cristiano Barale sa kojim naš kanton ima izuzetnu saradnju.

Prema mišljenju Misije OSCE-a, Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedan je od kantona koji intezivno poduzima aktivnosti u borbi protiv korupcije, a podrška Misije OSCE-a i u narednom periodu neće izostati.

„Drago mi je što mogu reći da Misija OSCE-a u BiH ima izvrsnu saradnju sa Vladom BPK Goražde kao i sa premijerkom lično. Jako nam je drago što vidimo da se ovdje puno radi na borbi protiv korupcije, što će vratiti povjerenje građana u rad Vlade BPK Goražde. Mi ćemo nastaviti pružati podršku Vladi BPK Goražde i njenom Antikorupcijskom timu u njihovoj borbi protiv korupcije. Razgovarali smo i o drugim temama kao što je zaštita ljudskih prava onih najugroženijih, o obrazovanju i vrlo sam zadovoljna odgovorom premijerke i želje Vlade da izgrade transparentan sistem koji će raditi za dobrobit svih građana. Kao žena jako mi je drago vidjeti da sam naišla na tako jedan snažan tim žena. Mislim da je ovo model i dobar primjer za ostatak države. Možda ima malo Finske u BiH „- kazala je ambasadorica Kavalec.

Naime, kada je riječ o zaštiti ljudskih prava najugroženijih stanovnika u BPK Goražde, prvenstveno djece, u cilju sistemskog rješavanja ove problematike, Vlada BPK Goražde imenovala je radnu grupu koju čine predstavnici institucija našeg kantona, sa zadatkom da definišu Protokol o saradnji za prevenciju prosjačenja, radne eksploatacije i svih drugih oblika trgovine ljudima te postupanja prema žrtvama trgovine ljudima, posebno djecom u BPK Goražde, a podršku u njegovoj izradi pruža i Misija OSCE-a u BiH. Zadatak radne grupe je usaglašavanje teksta Protokola sa tekstom Protokola Kantona Sarajevo koji je prihvatljiv za sve institucije, a nadati se da će biti završen do narednog sastanka sa Misijom OSCE-a u BiH koji će se održati u februaru mjesecu 2020.godine.

Uz riječi zahvalnosti na podršci Misije OSCE-a Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u svom obraćanju istaknula je da je opredjeljenje ove Vlade konkretnija i kvalitetnija borba protiv korupcije.

„Danas smo se dotakli raznih tema koje su fokusu interesovanja kako Vlade BPK Goražde, tako i Skupštine našeg kantona. Kada je u pitanju konkretnija i kvalitetnija borba protiv korupcije na području BPK Goražde, mi smo već uradili jako puno za kratko vrijeme, uzimajući u obzir činjenicu da je tek nepunih sedam mjeseci od imenovanja ove Vlade a već su poduzeti određeni, konkretni koraci. Definisani su određeni problemi koje je potrebno sistematski riješiti; ovdje prije svega mislim na Protokol. Ono što želim istaći jeste da Misija OSCE-a prati rad Vlade BPK Goražde i daje nam punu podršku, koja se prije svega ogleda u pitanju realizacija projekta uspostave Registra uposlenih u javnom sektoru, kao i Registra javnih nabavki“-istaknula je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

www.bpkg.gov.ba