Skupština BPK-a Goražde o budžetu za 2020. godinu

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na sjednici zakazanoj za danas razmatrat će Prijedlog budžeta BPK Goražde i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta za 2020. godinu.

Po skraćenom postupku poslanici će razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK Goražde i finansiranju BPK Goražde, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde.

Na dnevnom redu devete redovne sjednice su i Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde i Nacrt zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade BPK Goražde.

Pred poslanicima će se naći i prijedlozi, odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2020. godinu i odluke o davanju saglasnosti na odluku o izvršavanju finansijskog plana Službe za zapošljavanje za 2020. godinu.

Skupština BPK Goražde izjasnit će se i o prijedlogu odluke o potvrđivanju rješenja premijera BPK Goražde o imenovanju kantonalnog pravobranioca te prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na rješenje Vlade BPK Goražde o razrješenju a potom i imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde.

bhrt