Svečanosti povodom okončanja projekta prisustvovala i premijerka BPK Goražde sa ministrima u Vladi BPK Goražde

U JU Domu zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goražde, danas je upriličena svečanost povodom okončanja procesa akreditacije ove ustanove i certifikacije timova porodične medicine. Radi se o prvoj zdravstvenoj ustanovi iz BPK koja je, kroz proces Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) FBiH, ispunila zakonsku obavezu, koja podrazumijeva uspostavljanje sistema sigurnosti, odnosno da osoblje koje je obučeno i ima odgovarajuću opremu i prostor za rad, pruža usluge po tačno određenim standardima i procedurama.

Na prezentaciji koju je upriličio direktor ove ustanove Edin Čengić, na kojoj je govorio o aktivnostima koje su prethodile okončanju ovog projekta, prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća sa ministrima u Vladi BPK Goražde.

Kako je istaknuto, proces akreditacije trajao je godinu dana, a prema riječima direktora Čengića ona je dokaz da se u ustanovi radi bolje nego što je prosjek.

www.bpkg.gov.ba