Sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu povodom 70. godišnjice UNSA

Svečana sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, kojom će biti obilježeno 70 godina tog univerziteta, biće održana danas.

Uz prigodno obraćanje rektora UNSA Rifata Škrijelja, na Svečanoj sjednici Senata biće uručena priznanja Univerziteta u Sarajevu.

Na sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 23. decembra 2019. godine donesene su odluke o dodjeli priznanjā Zahvalnica Univerziteta u Sarajevu i Plaketa Univerziteta u Sarajevu.

Zahvalnica će biti uručena ambasadoru Republike Italije u Bosni i Hercegovini Nikoli Minasiju za dugogodišnju saradnju i doprinos radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu, a naročito za podršku u realizaciji prestižnog ERMA programa.

Zahvalnice će takođe primiti ambasador Kraljevine Saudijske Arabije Hani Abdulah M. Mominah i Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije za izuzetan doprinos u radu i razvoju Univerziteta, a naročito u pogledu pomoći u finansiranju, pripremi i realizaciji kapitalnog infrastrukturnog projekta “Univerzitetska biblioteka”, te Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” za doprinos u radu i razvoju Univerziteta u Sarajevu.

Povodom obilježavanja 70 godina postojanja i rada UNSA priznanje Zahvalnica Univerziteta u Sarajevu biće dodijeljena i dekanima UNSA za akademski doprinos radu Senata tog univerziteta u mandatnom periodu 2016-2020. godina.

Plaketa UNSA će, povodom obilježavanja 70 godina postojanja i rada Univerziteta u Sarajevu, biti uručena pojedinim članovima Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, kao i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu za izuzetne zasluge kao osnivačima i prvim članicama UNSA.

Na svečanosti će takođe biti uručena priznanja i nagrade Univerziteta organizacionim jedinicama i pojedincima za izuzetan doprinos istraživanju i objavljivanju naučnoistraživačkih radova, te promovisanju naučno-istraživačke produkcije Univerziteta u Sarajevu u 2017. i 2018. godini.

Godišnjicu Univerziteta obilježili su brojni događaji: svečana sjednica Senata i promocija profesora emeritusa, akademija u Narodnom pozorištu, svečana promocija i dodjela diploma 5.161 diplomantu i magistrantu Univerziteta u Sarajevu, promocija 68 doktora nauka Univerziteta u Sarajevu i gala koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

bhrt.ba