Podrška Vlade i resornog ministarstva projektima iz kulture i informisanja neće izostati ni u ovoj godini

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija upriličili su danas sastanak sa direktorom JU „Centar za kulturu“ Goražde Muratom Fejzićem i direktorom JP RTV BPK Goražde Jakubom Bardakom.

Direktori su informisali premijerku i ministra o dosadašnjim aktivnostima te planiranim aktivnostima iz planova rada za 2020.godinu, a tom prilikom istaknuto je da podrška projektima iz kulture i informisanja neće izostati ni u ovoj godini od strane Vlade BPK Goražde i resornog ministarstva.Između ostalog, istaknut je problem sanacije objekta u kojem su smještene ove dvije ustanove, a kada je riječ o poboljšanju energetske efikasnosti, Vlada će pružiti podršku projektima poboljšanja energetske efikasnosti putem resornog ministarstva.

www.bpkg.gov.ba