U Sarajevu više od 155 hiljada registrovanih automobila, pet hiljada više nego prošle godine

Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu “uzbuna”, što uz ostalo znači da je vlasnicima automobila koji po evropskim ekološkim normama zadovoljavaju Euro 3 normu
i manju zabranjeno kretanje po gradskoj A zoni.

Zonu A čine područja općina Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, a koja se nalaze ispod 700 metara nadmorske visine.

Automobili, smatraju stručnjaci, znatno utječu na zagađenje zraka, što u periodima kada su koncentracije zagađujućih čestica velike stavlja u fokus broj registrovanih vozila. U Bosni i Hercegovini je 31. decembra 2019. godine bilo ukupno 1,1 milion registrovanih automobila, od toga 690 hiljada u FBiH i 423 hiljade u RS-u.

U Kantonu Sarajevo je 31. decembra 2019. godine bilo ukupno 155.440 registrovanih automobila. U tom mjesecu su zabilježena 832 zahtjeva za prvu registraciju. Najviše automobila registrovano je u općini Novi Grad – ukupno 40.777, zatim na Ilidži – 26.046, u Centru – 25.160 i u Novom Sarajevu – 24.123.

Zanimljivo je, naprimjer, da je Ilijaš danas, 13. januara, najzagađenija općina u Kantonu Sarajevo, a istovremeno općina s najmanje registrovanih automobila, poslije Trnova u FBiH. Općina Ilijaš je 31. decembra 2019. godine imala ukupno 7.036 registrovanih automobila.

Vijest da sarajevska policija, zbog dramatičnog zagađenja, isključuje iz saobraćaja vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju naišla je na oprečna stajališta građana, od onih koji podržavaju da se isključe “krntije”, do onih da posljedice kolektivne odgovornosti osjete samo “najsiromašniji”.