Višegrad: Protestna šetnja zbog izgradnje mini hidrocentrala na Rzavu

U Višegradu će danas biti održana protestna šetnja povodom planiranih gradnji mini hidrocentrala na Rzavu.

Podsjetimo, Vlada Republike Srpske donijela je odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju dvije male hidroelektrane u Višegradu, a procijenjena vrijednost investicija je oko 3,12 mil KM.

Planirana je izgradnja dvije male hidroelektrane, Crni Rzav čija je procijenjena vrijednost postrojenja oko 1,66 miliona KM, dok je vrijednost mini hidrocentrale Bijeli Rzav oko 1,46 miliona KM.

Inicijativu za dodjelu koncesija za izgradnju ove dvije male hidroelektrane dostavilo je privredno društvo VG Ekoenergija iz Višegrada.