Radnici u zdravstvu Bosanskopodrinjskog kantona stupaju u generalni štrajk

Nezavisni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) jednoglasno je donio odluku o stupanju u generalni štrajk,nakon što nije postignut dogovor za potpisivanje kolektivnog ugovora s pregovaračkim timom Vlade BPK Goražde – istaknuto je na današnjoj pres-konferenciji sindikata.

Po riječima predsjednika Emira Baščelije, odluka o štrajku donesena je nakon obavljenog anketiranja članova sindikata

„Anketiranjem u svih pet zdravstvenih ustanova na području BPK-a, 260 članova sindikata jednglasno je potvrdilo opredjeljenje o stupanju u generalni štrajk i za podnošenje tužbi, nakon što nije postignut dogovor s pregovaračkim timom Vlade BPK. Datum početka štrajka bit će utvrđen odmah nakon potpisivanja sporazuma s direktorima zdravstvenih ustanova o minimumu poslova koji će se obavljati za vrijeme štrajka“ – kazao je Baščelija.

Podsjetio je da je sindikat tražio povećanje koeficijenata za 0,4, dok je Vlada ponudila 0,1 što je za ovaj sindikat neprihvatljivo

„Svi znamo da naš Zavod zdravstvenog osiguranja zdravstevne ustanove plaća po timovima koje čine i ljekari i medicinske sestre i spremačice. Na ovaj način, kako je Vlada potpisala samo s jednim sindikatom kolektivni ugovor, oni su iz te zajedničke kase uzeli dio sredstava i dali samo jednom sindikatu dok je ovaj drugi iz našeg ugla diskriminiran. Kada bi prihvatili naš zahtjev za povećanje, na godišnjem nivou bi to iznosilo oko 500.000 KM, s tim da moram napomenuti da smo s ovim zahtjevom krenuli od 1.9. 2019. i od tog datuma tražmo da nam sve bude isplaćeno“ -precizirao je Baščelija.

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu uputio je i dopis Sindikatu doktora medicine i stomatologije da im pruži podršku u ostvarenju njihovih prava.

U Vladi BPK naglašavaju da zahtjev sindikata o povećanju koeficijenata za 0,4 u ovom momentu nije prihvatljiv.

„Kao pregovarački tim smo pristali da idemo s postepenim povećanjem i ponudili da za početak to bude povećanje koeficijenata za 0,1 što bi na godišnjem nivou iznosilo193.785 KM.  Po izračunu Vlade za ispunjenje zahtjeva sindikata godišnje bi trebalo dodatno izdvojiti 774.831 KM što je nama neprihvatljivo u ovom trenutku jer imamo i druge obaveze poput egzistencijalne naknade koju smo uveli za  demobiliane borce. Ako bi se stekli uvjeti zavisno od priliva sredstava u Zavod zdravstvenog osuguranja, onda bi išli s novim povećanjem – izjavila je premijerka BPK Aida Obuća.

Iz pregovaračkom tima Vlade BPK još jednom su pozvali Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu na potpisivanje kolektivnog ugovora.