Koliko je miliona maraka Vlada Federacije potrošila u prošloj godini

U Budžetu FBiH za 2019. godinu planirani iznos sredstava na poziciji Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH iznosio je pet miliona KM, a ukupno je u 2019. godini izdvojeno četiri miliona 311 hiljada i 22 KM. Ostalo je, kako se ističe, raspoloživih 668 hiljada i 977 KM.

Na poziciji Tekuće rezerve premijera FBiH bilo je planirano 75 hiljada KM, na poziciji Tekuće rezerve zamjenika premijera 40 hiljada KM i zamjenika premijera isto toliko.

Ukupno izdvojena sredstva premijera iznose 75 hiljada KM, zamjenika premijera 1 – 33.700 KM, a zamjenika premijera 2 40 hiljada KM.

klix