Generalni štrajk radnika u zdravstvu na području BPK 5. Februara

Generalni štrajk zdravstvenih radnika na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde počinje 5. Februara i trajat će do ispunjenja zahtjeva – najavljeno je na današnjoj pres konferenciji Nezavisnog strukovnog sindikata radnica zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Predstavnici sindikata podsjetili su da nije postignjut dogovor sa pregovaračkim timom Vlade BPK za potpisivanje kolektivnog ugovora . Naglasili su da su sve mogućnosti iscrpljene i da je štrajk neizbježan jer nije postignut dogovor o visini koeficijenata.

Nažalost pregovori koji se vode već više od pet mjeseci nisu uspjeli i mi nismo imali drugog izbora već da donesemo jednoglasnu odluku o stupanju u genralni štrajk na području cijelog kantona. To je najnepopularnija mjera i dali smo sve od sebe da je izbjegnemo ali Vlada nije imala sluha, tako da smo prisiljeni na ovakav korak“ – lazao je predsjendik sindikata Emir Baščelija.

Da je štrajk  neizbježan ukazuje i sastanak koji su članovi  Vlade BPK Goražde jutros održali sa predstavnicima gradske uprave i menadžmentima zdravstvenih ustanova u cilju kako je istaknuto, osiguranja minimuma uvjeta za pružane zdravstvenih usluga  građanima.

„ Zaključak sa poslodavcima je bio da u slučaju štrajka kod potpisivanja sporazuma o minimumu poslova  pacijenti ne smiju biti ni u kojem slučaju ugroženi“ – kazao je ministar zdravstva Eniz Halilović.

Pregovarački tim Vlade BPK Goražde danas je pozvao  Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu na zajednički sastanak,  kako bi se u skladu sa zakonom formiralo Mirovno vijeće s ciljem postizanja dogovora i potpisivanja novog Kelektivnog ugovora o pravima i obavezama posleodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na području BPK Goražde, a u cilju nastavka pružanja zdravstvene zaštite za dobrobit građana BPK Goražde.