Brojne kolege oprostile se od Ćazima Sadikovića – diva pravne nauke u BiH

Prof. dr. Ćazim Sadiković, koji je život posvetio borbi za uspostavljanje moderne demokratske Bosne i Hercegovine koja počiva na vladavini prava, kao i borbi za osiguranje ljudskih prava kroz cjelovit pristup tom pitanju, preminuo je 26. januara u Sarajevu u 85. godini.

Kako su govornici na komemoraciji istaknuli, Sadiković je učestvovao u dva prijelomna događaja u novijoj historiji BiH od kojih se jedan odnosi na njegovu ulogu tokom referenduma o nezavisnosti BiH, a drugi se tiče njegove uloge kao člana Arbitražnog komiteta u formiranju Brčko Distrkta.

Na komemoraciji je o njegovom liku i djelu govorila uime Pravnog fakulteta Jasminka Gradaščević-Sijerčić, koja je napomenula da su profesora Sadikovića krasile brojne ljudske osobine među kojima su staloženost i pribranost te je bio osoba koja zna kontrolirati emocije.

Te osobine pomogle su mu, kaže, u njegovoj bogatoj karijeri u kojoj se zalagao za uspješno političko uređenje zemlje, ali uvijek uz premisu da je BiH bilo i bit će je.

Uz izražavanje iskrenog saučešća porodici preminulog profesora, uime Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) okupljenima se obratio Kasim Trnka koji je podvukao da je u oblastima kojima se bavio profesor iza sebe ostavio veliki fundus kojeg će buduće generacije moći koristiti u svojim radovima.

“Cjelokupan opus profesora Sadikovića nas je zadužio i možemo mu biti zahvalni na njegovom doprinosu ne samo u razvoju nauke i društvenih zbivanja nego ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine”, zaključio je Trnka.

Profesorov interes za ljudska prava, podsjetio je dekan Fakulteta političkih nauka Sead Turčalo, kulminirao je knjigom “Ljudska prava bez zaštite” koja je 1998. godine od eminentnog međunarodnog odbora proglašena knjigom godine.

O liku i djelu profesora Sadikovića govorili su i dekan Fakulteta za upravu Emir Tahirović, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić te uime Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” Adil Kulenović.

Ćazim Sadiković rođen je 1935. godine u Ljubuškom. Gimnaziju je završio u Mostaru, a Pravni fakultet u Sarajevu. Sadiković je akademsku karijeru počeo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1961. godine i nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao profesor i dekan.

Predavao je Uvod u političke nauke, Uvod u pravo, Međunarodno pravo, Ljudska prava i Političke sisteme, a autor je jedanaest knjiga i više stotina naučnih i stručnih radova iz oblasti pravnih i političkih nauka.

Tokom karijere bio je i predsjednik Komisije za ustavna pitanja (1974), član Redakcione komisije za izradu Ustava SFRJ na Brionima, a zatim i Ustava SRBiH (1971), predsjednik Pravnog savjeta Skupštine SRBiH, sudac i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca od osnivanja.

klix