Uspostavlja se Centar za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo

Za provođenje ovog projekta zaduženo je i Ministarstvo pravde i uprave, te Ministarstvo finansija KS da odmah, svako u okviru svog djelokruga rada, pristupe realizaciji aktivnosti s ciljem formiranja Centra.

Cilj je da se kroz Centar efikasno djeluje u smanjenju zagađenja zraka

To se, između ostalog, odnosi na neophodne zakonske izmjene, te obezbjeđenje sredstava za nabavku opreme i upošljavanje stručnih kadrova, kao i drugih uslova za rad Centra.

Zaključak Vlade je donesen na prijedlog Radne grupe koju su činili stručnjaci iz oblasti menadžmenta kvaliteta zraka, održivog ekonomskog okolišnog planiranja, te pravnici i osobe iz Ministarstva koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Radna grupa je također prethodno analizirala postojeće organizacione i kadrovske kapacitete Ministarstva, aktuelno stanje kvaliteta zraka i mjere koje se preduzimaju, te je razmatrala optimalni model organizacije kako bi se efikasnije djelovalo u ovoj oblasti.

Kako je istaknuto, provođenje strateških mjera na prevenciji i kontroli smanjivanja zagađenja zraka zahtijeva edukovane i stručne kadrove, koji raspolažu specifičnim znanjima i znaju koristiti savremene informatičke alate na prognoziranju i simuliranju zagađivanja zraka.

“Kantonalnim planom zaštite okoliša identifikovano je da je jedan od najvećih problema nedostatak adekvatne organizacione i kadrovske infrastrukture za bavljenje poslovima zaštite zraka. Iz tog razloga je predloženo da se ispita koji bi organizacioni model budućeg centra bio najadekvatniji kako bi se kontinuirano, uz upotrebu savremenih informatičkih alata i znanja, te korištenjem međunarodnih iskustava poboljšao ovaj segment rada Ministarstva”, kazao je resorni ministar Damir Filipović.

Kako je naveo, djelatnost Centra, između ostalog, bit će vođenje registra zagađivača zraka, izrada bilansa i vođenje registra emisija polutanata, istraživanje strujanja zraka zbog niskih sposobnosti samočišćenja atmosfere u sarajevskoj kotlini.

Osim toga provodit će se analiza i statistička obrada podataka vezanih za monitoring zraka, izrada karte kvaliteta zraka za područje KS-a, procjena utjecaja zraka na zdravlje stanovništva, predlaganje sanacionih, kao i razvojnih mjera s obzirom da planovi razvoja moraju uključivati dimenziju zaštite okoliša i zraka.

Centar će se, između ostalog, baviti i organizacijom edukacija kako za institucije, tako i stanovništvo. Kontinuirano će izvještavati javnost o kvalitetu zraka i predlagati Vladi mjere u posebnim epizodama prekomjerne zagađenosti zraka.

“Prioriteti su statistička obrada do sada prikupljenih podataka o kvalitetu zraka, primjena kompjuterske mehanike fluida u cilju modeliranja strujanja zraka za potrebe urbanističkog planiranja kao i kampanja smanjenja gubitaka energije u individualnim stambenim objektima, odnosno promjena načina loženja uz adekvatna uputstva, uspostavu savjetovališta i rad sa građanima, predavanje u školama, mjesnim zajednicama”, dodao je ministar.

Naglasio je da propisi o zaštiti zraka zahtijevaju vršenje velikog broja stručnih poslova, koji se moraju osigurati ili putem resornih ministarstava ili posebnih institucija.

“Nažalost, ni na nivou BIH niti Federacije, iako je bilo naznaka, nije realno očekivati osnivanje Agencije za zaštitu okoliša kao nezavisne stručne institucije, kao u svim zemljama iz regiona. Ukoliko se situacija ne promijeni, intencija je da Centar za upravljanje kvalitetom zraka u KS-u preraste vremenom u Kantonalnu agenciju za okoliš koja bi se mogla baviti stručnim poslovima u oblasti voda, zraka, zemljišta”, rekao je ministar Filipović.

Podić: “Formiranje Centra je rezultat pritiska javnosti”

Anes Podić iz Eko akcije naglasio je da je zagađenja zraka karakterističan za većinu bh. gradova, a pogotovo za Sarajevo i da je jedini način da se to riješi dovoljan broj stručnjaka i kadrova koji će se baviti ovim problemom.

Dodao je da je otvaranje Centra za mjerenje kvalitete zraka jedan od prvih neophodnih koraka, ali da se postavlja pitanje koliko je kantonalna Vlada zaista bila iskrena da se bavi zagađenim zrakom.

“Podsjećam za imenovanje pet članova komisije za uspostavljanje centra trebala im je jedna godina, a s druge strane u budžetu za narednu godinu uopće nema ove stavke. Ovo se desilo kao rezultat pritiska i domaće i međunarodne javnosti. Ovo jeste jedan bitan korak pa se nadamo da će se do kraja provesti jer mi smo mnogo nazadni kada je riječ o resursima. Susjedna Hrvatska imala je 200 članova u Ministarstvu okoliša kada se pridruživala EU, a BiH ima 15 u Federaciji i 11 u Republici Srpskoj. Tako se bitka za okoliš neće dobiti”, poručio je Podić.

Naveo je da odluke koje su se do sada donosile nisu ispunile osnovni zadatak da se poboljša zrak već da se ispune interesi konsultantskih lobija za koje su mnoga sredstva otišla da se provode brojni projekti i studije, a mi od njih nikakvog rezultata nismo vidjeli.

“Te poslove ne rade konskultantske firme već javne ustanove kao što je slučaj u drugim državama. Mi nemamo Agenciju za zaštitu okoliša. Trenutno se u Kantonu Sarajevo kvalitetom zraka bavi samo jedan civilni službenik u Ministarstvu okoliša, dva inspektora i dva tehničara na dio radnog vremena i na takav način se problem zagađenja ne može riješiti. Sarajevo je prije rata imalo institut na Mašinskom fakultetu koji se bavio zrakom i koji je proizvodio mjerne instrumente koji se i danas koriste u pojedinim zemljama bivše Jugoslavije. Kanton Sarajevo sada nema ništa”, zaključio je Podić.

klix