U BPK raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK ) Goražde danas je raspisalo konkurs za dodjelu stipendija studentima sa područja tog kantona za studijsku 2019/2020. Godinu.

Resorni ministar Arman Bešlija podsjetio je da su ove godine i studenti učestvovali u utvrđivanju kriterija na koje je u končanici saglasnost dala kantonalna Vlada.

 „ Sve  primjedbe i sugestije iznesene na javnoj raspravi ministarstvo je nastojalo ugraditi u kriterije. S obzirom da su studenti tražili malo veće učešće u samom procesu donošenja kriterija, u radno tijelo odnosno komisiju u narednom periodu imenovat ćemo i predstavnika studenata“ – kazao je Bešlija.

Dodao je da su studenti u znak zahvalnosti na podršci u njihovom školovanju,  zatražili su da učestvuju u manifestacijama koje organizuje kanton

„ S tim u vezi predložili su da organizuju karijerni dan gdje će učenicima srednjih škola predstaviti svoja zanimanja i to će biti ugrađeno kao jedna od klauzula u ugovoru. Smatram da su to super ideje koje smo integrisali, a uzeli smo u obzir i deficitarne kadrove i analizirali stanje. Izdvojio bih OMŠ „Avdo Smailović“ gdje su nam uvijek potrebni nastavnici gitare, tako da smo i muzičku školu ugradili u deficitarne kadrove“, istakao je ministar Bešlija.

U ovoj studijskoj godini za isplatu stipendija studentima s područja BPK planirana su finansijska sredstva u iznosu od 180.000 KM, a raspon stipendija kreće se od 130 do 190 KM, zavisno od utvrđenih kriterija.

„ U planu ministarstva u ovoj godini je i donošenje Zakona o stipendijama studenata s područja BPK Goražde, kako bi se stipendirala deficitarna zanimanja, odnosno najuspješniji  studenti i kako bi se razdvojile stipendije ministarstva za obrazovanje od socijalnih stipendija“ – pojasnio je resorni ministar BPK Goražde.