Koliko nam mjesečno treba za hranu i higijenu, a koliko za ostale troškove

Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za mjesec novembar 2019. iznosila je 932 KM i za 10 KM je niža od prosječne plaće isplaćene u oktobru 2019. godine.

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 47,40 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu u najvećem obimu, 42,3 posto čini prehrana. Potom su na drugom mjestu stanovanje i komunalne usluge u procentu od 15,8 posto. Na higijenu i održavanje zdravlja izdvajamo 5,9 posto, obrazovanje i kulturu 8,6 posto, odjeću i obuću 15,3 posto, prijevos 7 posto te održavanje domaćinstva 5,1 posto.

Kako navode iz Saveza samostalnih sindikata BiH, u kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 80 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za osam stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.

klix.ba