Održana edukacija za predstavnike OCD grada Goražda

U organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i Grada Goražda u Velikoj sali Gradske uprave danas je počela dvodnevna edukacija za organizacije civilnog društva (OCD) i sportske klubove na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“.

Cilj edukacije je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom, kako bi mogli kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na javni poziv Grada Goražda, ali i na pozive drugih domaćih i međunarodnih donatora.

Goste i prisutne najprije je pozdravio i poželio im dobrodošlicu gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović, naglasivši dobru saradnju Grada Goražda i OCD.

Govoreći o značaju ove obuke Emir Demirović saradnik za lokalnu samoupravu  Saveza općina i gradova FBiH (SOGFBIH) u izjavi za medije je istakao – ”Danas imamo obuku za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) na temu upravljanja projektnim ciklusom koju realiziramo uz pomoć Regionalnog programa „Demokratija na zapadnom Balkanu – Re Load“ kojeg finansira EU, a implementira UNDP, a SOGFBIH je jedan od korisnika tog projekta. Grad Goražde je u novembru 2018. godine donio Odluku na Gradskom vijeću o raspodjeli sredstava OCD iz Budžeta putem Load metodologije. Namjera Grada Goražda jeste da se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva kako bi se razvijao konkurentski odnos među OCD-a i da kriteriji bude kvalitet projekta prilikom dodjele sredstava. Današnja edukacija je na temu pisanja projekata i vjerujem da će kroz ovu dvodnevnu obuku predstavnici organizacija civilnog društva steći osnovno znanje kako napisati kvalitetan projekat koji može proći na pozivu. Obuka se održava u onim općinama/gradovima koje su donijele odluku o prihvatanju ove metodologije, dakle u onim općinama i gradovima u kojima se sredstva raspoređuju na transparentan način.”

Sanid Zirak je između ostalog u izjavi za medije kazao – ”Kao što smo čuli od predstavnika SOGFBIH s kojima i organizujemo ovu edukaciju ova obuka je dobar alat za povlačenje sredstava, ne samo iz Budžeta državnih institucija, već i sa strane međunarodnih institucija kao što su fondovi EU i Vijeća Europe. Mi smo upravo sticanjem znanja sa ovakvih i sličnih edukacija bili u mogućnosti da povučemo određena finansijska sredstva i s te strane značaj ove dvodnevne edukacije jeste što će predstavnici OCD našeg Grada steći nova znanja u pisanju projektnih aplikacija u skladu sa Load medotologijom.”