Radovi u završnoj fazi

Kompanija „Euro – Asfalt“ privodi kraju radove u okviru višemilionskog projekta JP Ceste FBiH u Goraždu. Trenutno se radi na asfaltiranju pješačke staze na dionici Vinarići – Baćci u dužini od jednog kilometra.

Iako su radovi već odavno trebali biti završeni, do toga nije došlo.  Po riječima šefa gradilišta Muradina Papića, rokovi nisu ispoštovani zbog složenosti posla.

„ Imali smo poteškoće zbog prilaza privatnim posjedima koji su priključeni na magistralni put M20 što je usporilo radove, a u međuvremenu ušli smo i u zimski period. Na ovoj dionici radio se sistem odvodnje na cijeloj dužini kako bi se uklonile površinske vode sa M20. Urađen je kolektor do rijeke Drine sa prečistačem ulja i masti, tako da se vodilo računa o ekološkim aspektima, kako bi se u Drinu ulijevala čista voda“ – pojasnio je Papić.

Dodao je da bi radovi trebali biti okončani do kraja mjeseca

„ Ovo je izuzetno frekventna dionica M20 i svjesni smo da su svi učesnici u saobraćaju imali poteškoća, a  ukoliko nam vremenski uslovi dozvole radovi na ovoj dionici bit će završeni u narednim danima, najkasnije do kraja mjeseca. Bit će asfaltirana pješačka staza i usjeci uz nju, dok se kolovoz neće asfaltirati na ovom dijelu. Okončani su i radovi na izgradnji kružnog toka u naselju Vitkovići, a preostalo je još postavljanje svjetiljki i dijela odbojne ograde, čime ćemo u potpunosti završiti sve radove na ovom projektu“- naglasio je on.

Podsjetio je da je u okviru ovog projekta modernizacije i rekonstrukcije cesta JP Ceste FBiH u Goraždu investiralo oko 4 miliona KM, a radovi su počeli u aprilu prošle godine.

„ Uz izgradnju kružnog toka u Vitkovićima i rekonstrukciju pješačke staze sa odvodnjom na dionici Vinarići – Baćci, prethodno su okončani i radovi na rekonstrukciji i odvodnji u ulicama Kulina bana i Seada Sofovića Sofe u samom centru grada. Finalizirani su i radovi na ulazu u Goražde iz pravca Ustiprače, gdje je u dužini od 1 600 metara izvršena rekonstrukcija kolovoza i pješačke staze sa riješenjem odvodnje površinskih voda“ – kazao je šef gradilišta kompanije „Euro – Asfalt“.

JP Ceste FBiH sa projektima u Goraždu nastavlja i u ovoj godini. Za 3.mart najavljen je početak realizacije projekta rekonstrukcije Mosta žrtava genocida u Srebrenici sa izgradnjom kružnog toka u Titovoj ulici gdje će biti investirano oko 2, 5 miliona KM. Radovi su povjereni firmi ŽGP iz Sarajeva.