Sarajevo: Danas izborna skupština SSSBiH

Šesnaest granskih sindikata Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) danas će u Sarajevu održati Skupštinu sindikata na kojoj bi trebali izabrati novo rukovodstvo.

Predsjednik Organizacionog odbora za sazivanje ove skupštine i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović je izjavio da je 16 granskih sindikata potpisalo odluku o sazivanju, odnosno održavanju Skupštine, te da će sjednici u smislu podrške prisustvovati i predstavnici još dva granska sindikata.

“SSSBiH u Ministarstvu pravde nema upisan statut i nema izabrane organe i tijela. Savez ima samo u registru upisan po presudi Ustavnog suda BiH. Usvojićemo poslovnik o radu, statut, staviti van snage nelegalnu Skupštinu koja je održana 21. oktobra 2018. godine u Zenici, te izabrati predsjednika, upravni odbor, organe i tijela, a to su statutarna komisija i nadzorni odbor”, kazao je Kurtović.

Kako je dodao, među ovih 16 granskih je devet industrijskih sindikata, odnosno svi industrijski sindikati koji su u sastavu SSSBiH i potpisali su da dolaze na ovu skupštinu, odnosno kongres.

“Najjasnije poruke koje će biti poslane sa ove skupštine jesu da se potpiše opšti kolektivni ugovor, da se utvrdi minimalna plata u FBiH, te zakon o sindikatima”, dodao je Kurtović.

bhrt