Početak gradnje “prstena” oko Goražda mogao bi se desiti u ovoj godini

Gradnja “prstena” oko Goražda znači i realizaciju projekata koji investitori smatraju generacijskim za što u proteklih 15 godina nije bilo sredstava pa ni planovi da se izgradnjom zaobilaznice most kod Hubjera spoji s Kopačima na cestu M-20 nisu bili ostvarivi. Danas je finansijska situacija drugačija, međutim najava gradnje prilično je uzburkala mještane Hubjera pa je cijeli proces dodatno usporen.

“Projekat gradnje zaobilaznice zakočen je još 2007. godine i od tada ništa nije urađeno. Postoji tužba dijela stanovnika MZ Hubjeri prema Cestama FBiH zbog okolišne dozvole, ali smo na tragu dobrog rješenja jer smo prilično približili stavove, tako da idemo prema izvođenju urbanističke saglasnosti za cijelu zaobilaznicu. Gradnja bi mogla početi u ovoj godini, ukoliko se dio mještana čije se kuće nalaze neposredno uz magistralu uvjeri da će biti zadovoljeni svi eko standardi”, kaže Behudin Stroil, vodeći inžinjer za objekte u JP Ceste FBiH.

Generacijski projekat

Dodaje da je start zaobilaznice na mjestu gdje je prethodna stala.

“Tu nam je nulti profil i završava se na priključku zaobilaznice na magistralni put M20, na granici entiteta prema crkvi na drugoj obali rijeke Drine. Ukupna dužina je 2.520 metara, imamo jedan veći most od 409 metara. Procjena je da bi dio saobraćajnice kroz Kazagiće i Hubjere koštao šest miliona KM, dok bi most koštao deset miliona maraka. Radit će se po fazama, a ukoliko se postigne dogovor sa mještanima, prva faza izgradnje zaobilaznice oko Goražda počet će u ovoj godini”, kazao je Stroil.

U međuvremenu su mnogi stanovnici ovog dijela grada promjenili mišljenje nakon što su vidjeli projekat. Najveći dio njih podržava gradnju zaobilaznice.

“Ljudi koji su bili direktno ugroženi projektom potpisivali su peticiju na izdatu dozvolu koju smo poslali Federalnom ministarstvu okoliša uz svoje primjedbe, ali to nije uvaženo tako da su podignute tužbe na Kantonalnom sudu u Sarajevu. U konačnici dogovoreno je da se sastanemo sa predstavnicima Cesta FBiH i lokalnim vlastima i probamo naći rješenje”, kaže Eldin Parganlija, predsjednik MZ Hubjeri.

Višemilionske investicije

Na izgradnju zaobilaznice čeka se već godinama, a riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu BIH. Naime, zaobilaznica bi rješila kompletan tranzitni saobraćaj i saobraćaj iz Sarajeva prema Foči, Dubrovniku.

Ceste FBIH su na području Goražda već investirale oko četiri miliona KM kroz projekte modernizacije i rekonstrukcije cesta, a radovi su počeli u aprilu prošle godine. Ovih dana privode kraju asfaltiranje pješačke staze dužine jednog kilometra na potezu Vinarići – Baćci. Zbog složenosti puta rokovi su probijeni, tako da će radovi biti okončani do kraja mjeseca što je ohrabrujuće zbog otežanog saobraćaja na dionici koja je veoma frekventna.

“Bilo je otežavajuće zbog prilaza privatnim posjedima koji su priključeni na magistralni put M20, a kasnije smo ušli u zimski period. Uradili smo sistem odvodnje na cijeloj dužini kako bi se uklonile površinske vode sa M20. Urađen je kolektor do rijeke Drine sa prečistačem ulja i masti, kako bi se u Drinu ulijevala čista voda. Bit će asfaltirana pješačka staza i usjeci uz nju, dok se kolovoz neće asfaltirati na ovom dijelu. Okončani su i radovi na izgradnji kružnog toka u naselju Vitkovići, a preostalo je još postavljanje svjetiljki i dijela odbojne ograde, čime ćemo u potpunosti završiti sve radove na ovom projektu”,kaže Muradin Papić, šef gradilišta.

Također 3.marta počet će i realizacija projekta rekonstrukcije Mosta žrtava genocida u Srebrenici sa izgradnjom kružnog toka u Titovoj ulici u koji će biti investirano oko 2, 5 miliona KM, a radovi su povjereni firmi ŽGP iz Sarajeva.