“Kvinta” i EU: Blokiranje u Ustavnom sudu je neprihvatljivo i kontraproduktivno

Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Italije i Delegacije Evropske unije/Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini dali su zajedničku izjavu o dešavanjima u BiH nakon odluke stranaka iz Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine.
“Naš cilj je stabilna, funkcionalna i prosperitetna Bosna i Hercegovina, u kojoj će svi biti zadovoljni i uživati potpunu zaštitu zakona. Jednostrano povlačenje iz institucija ili blokiranje procesa donošenja odluka u njima, je neprihvatljivo i kontraproduktivno bez obzira sa koje strane dolazi i može samo oslabiti upravo ona poboljšanja i napredak koji građani žele da vide”, rečeno je u izjavi.
“Odluke Ustavnog suda BiH, kao i odluke Ustavnog suda u bilo kojoj zemlji, su konačne i obavezujuće, i moraju se implementirati, jer prečesto to nije bio slučaj”, naglašeno je u izjavi.

Takođe je dodato da rješenje pitanja sastava Ustavnog suda je moguće u sklopu propisanih procedura i zajedno sa širim reformama koje je EU predložila za proces pristupanja, kao što su posljednje Mišljenje i Priebeov izvještaj.

“Razgovor o takvim mogućnostima između političkih stranaka i u Parlamentu, putem kompromisa i dijaloga, je najbolji način da se ojača vladavina prava i da se zemlja dovede do stadija u kojem više, zahvaljujući postojanju neovisnog pravosuđa i jasne podjele vlasti, neće biti potrebna međunarodna supervizija”, rečeno je na kraju izjave ambasadora Kvinte i Delegacije EU.