Teška situacija u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari

Na tešku situaciju u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici upozorio je već prilikom preuzimanja mandata novi direktor Emir Suljagić, a nedavno je organizirana i donatorska konferencija za općine i gradove u Bosni i Hercegovini. Međutim, sredstva koja su prikupljena nisu dovoljna za održavanje, funkcionisanje i aktivnosti Memorijalnog centra, stoga je donijeta odluka o organizaciji donatorske večeri za poslovnu zajednicu u našoj zemlji. Nažalost, njeno održavanje je upitno.

Ova institucija trenutno nema dovoljno novca sačuvati lokaciju na kojoj je smještena ni održavati postojeće objekte i raditi vlastite istraživačke projekte. Četrdesetak općina i gradova je nakon potpisivanja memoranduma uplatilo 600.000 maraka.

– U ovom trenutku najjeftiniji građevinski rekonstrukcijski zahvat na ovoj lokaciji je 1,6 miliona KM i to ponajbolje govori o tome koliko i gdje se pamćenje i sjećanja nalazi na našoj listi prioriteta – kaže Suljagić.

Krajem ovog mjeseca planirano je održavanje donatorske večeri u Sarajevu za poslovnu zajednicu za podršku projektima koje namjeravaju organizirati. No, njeno održavanje je pod upitnikom.

– Ne znamo još uvijek hoće li biti organizirana. Prije 15-ak dana smo poslali pozive za 100 poslovnih entiteta u BiH. Dosad je dolazak potvrdilo samo pet – ističe Suljagić.

Eksponati, fotografije žrtava, kao i drugi predmeti koji se godinama čuvaju od zaborava neće još dugo prkositi zubu vremena ako se hitno ne poduzmu koraci koji vode rješenju problema funkcionisanja Memorijalnog centra.

– Najteži su momenti kada nam porodice poklanjaju na čuvanje predmete koji su pronađeni u masovnim grobnicama uz njihove najmilije – navodi Amra Begić-Fazlić, šefica Odsjeka za muzejsku djelatnost u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

Bez obzira na tešku situaciju, Memorijalni centar Srebrenica – Potočari provodi više projekata.

Ako želite biti dio ove priče, pomoći funkcionisanje ove ustanove i podržati aktivnosti podizanja svijesti o genocidu, kao i doprinijeti poboljšanju istraživačkog i naučnog rada, možete ih kontaktirati.

federalna.ba