Okončan upis djece u obavezni predškolski program

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde okončan je upis djece u obavezni predškolski program.

U kantonalnom ministarstvu obrazovanja smatraju ohrabrujućom činjenicu da je ove godine upisan   najveći broj djece u posljednjih pet godina.

„ Obavezni predškolski program ove godine pohađat će 263 djece što je  za 16 ili jedno odjeljenje više u odnosu na prethodnu godinu. Ujedno je to najveći broj u zadnjih pet godina kada smo imali smanjen broj djece koji se postepeno povećavao i prijatno smo iznenađeni. Najveći broj djece kao i prethodnih godina skoncentrisan je u  Goraždu, u dvije gradske škole a riječ je o 206 budućih prvačića, dok je ostali broj djece raspoređen na ostale dijelove kantona“ – precizirala je stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje Amira Borovac.

Naglasila je da je situacija sa brojem djece u drugim dijelovima kantona znatno drugačija, jer je  nastavljen trend pada.

„ U općini Pale u FBiH u obavezni predškolski program ove godine upisano je tek dvoje djece, u općini Foča u FBiH u matičnoj školi „Ustikolina“ upisano je 11, dok u Fočanskoj jabuci nema ni jedno dijete. Matičnu školu „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači pohađat će pet prvačića, dok je po jedan upisan u Brzači i Osanici. Za upisno područje OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima prijavljeno je 23 djece, u područnim školama Bogušići sedam, Beriču dvoje i na Sadbi četiri djeteta“ – istakla je Borovac.

Napomenula je da ni jedno dijete neće ostati uskraćeno za pohađanje obaveznog predškolskog programa

„ Već smo dogovorili kako i na koji način napraviti taj dinamički plan uključivanja djece, obzirom da je bez obzira na broj djece, specifičnost ovog kantona razuđenost područja. Broj učenika u nekim sredinama je jako mali tako da ne možemo organizovati funkcionisanje grupe, ali smo obezbjedili da u tim područnim školama nastavnici razredne nastave preuzmu tu djecu   i rade sa njima po programu koji je propisan za predškolski odgoj i obrazovanje. Što se tiče obuhvata djece ono će i ove godine biti stoprocentno, tako da će sva djeca imati obezbjeđen obavezan predškolski program“ – kazala je stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu bPK Goražde.

U  gradskom dijelu Goražda, pored redovnih odgojnih grupa u vrtiću, bit će formirano još pet u  Plavom cvijetu, a po jedna u Vitkovićima i Ustikolini. Realizacija obaveznog predškolskog programa trebala bi početi 3. Marta i trajat će 50 dana, odnosno svaki dan po tri sata, a trajat će do 12 maja. Odmah potom krenut će i upis u prvi razred osnovne škole.