U obrazloženju odluke, stoji da je odredbama člana 43. i 44. Zakona o unutrašnjim poslovima BPK Goražde propisan postupak praćenja rada i ocjenjivanja rada policijskog komesara.

– Članom 45. propisano je da Nezavisni odbor prati rad policijskog komesara na osnovu izvještaja i druge dokumentacije te u skladu s tim vrši utvrđivanje prijedloga godišnje ocjene rada za policijskog komesara. Iz naprijed navedenih odredbi, jasno je da Nezavisni odbor ima pravo i zakonsku obavezu da da Prijedlog godišnje ocjene o radu policijskog komesara – saopćeno je iz Kantonalne vlade.

Ova odluka donesena je uprkos pismu kojeg su Vladi i Skupštini BPK Goražde uputili Visoki predstavnik i američki ambasador u BiH, Valentin Inzko i Eric Nelson, u kojem se, između ostalog navodi kako su odluke aktuelnog Nezavisnog odbora upitne i mogu se dovesti u vezu s kršenjem demokratskih standarda u ovoj oblasti.

U pismu, između ostalog navode kako je ne samo sporno imenovanje novog Nezavisnog odbora već i njegova godišnja ocjena rada policijskog Komesara, čiji je rad, za tri posljednja mjeseca 2019. ocjenjen pozitivnim.

– Pored jako problematične odluke o imenovanju sadašnjeg Nezavisnog odbora iz jula 2019. godine, o čemu se već izjasnio visoki predstavnik u svom pismu od 9. septembra 2019. godine, duboko smo zabrinuti da vlasti u BPK-a, a sada posebno Nezavisni odbor, nastavljaju da zanemaruju ključne principe transparentnosti i odgovornosti.

Negativna ocjena rada policijskog komesara od Nezavisnog odbora iz januara 2020. godine, i to nakon što je Nezavisni odbor već usvojio izvještaje o zadovoljavajućem radu u oktobru, novembru i decembru 2019. godine, čini se da onemogućava racionalno objašnjenje i otvara ozbiljna pitanja vezana za transparentnost i odgovornost – navodi se u pismu.

Inzko i Nelson poručili su da zvaničnici u nepolitičkim institucijama ne bi trebali biti sankcionirani niti smjenjivani samo zato što je došlo do promjene u političkoj konstelaciji.

– Pitanje koje je pred vama je hoćete li pokazati predanost transparentnosti i odgovornosti u procesu koji se tiče policijskog komesara. Javna sigurnost građana bi trebala imati prednost nad političkim interesima“ – zaključili su.

U sindikatu policije BPK-a tvrde kako nezadovoljavjuća ocjena rada policijskog komesara za prošlu godinu nelogična.

– Godina 2019. je statistički bila bolja od 2018. i 2017. godini. Sindikat se nije složio s tim i poslao je upit Nezavisnom odboru zašto je taj rad ocijenjen negativno, i do danas nismo dobili odgovor – kazao je predsjednik Sindikata policije BPK-a.

Policijski komesar BPK Goražde Adem Laković o ovoj temi ne želi se javno oglašavati.