Pregovori Sindikata zdravstva i Vlade BPK-a prolongirani za Ponedjeljak

Pregovori Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i pregovaračkog tima Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde najavljeni za danas, prolongirani su za ponedjeljak, 24. februara – istaknuto je na današnjoj pres-konferenciji sindikata.

Predsjednik NSS radnika zaposlenih u zdravstvu BPK-a Emir Baščelija istakao je da su članovi sindikata uvažili dopis pregovaračkog tima Vlade BPK.

– Očekivali smo sastanak danas ali smo dobili dopis da zbog prethodno preuzetih obaveza, članovi pregovaračkog tima Vlade BPK nisu u mogućnosti prisustvovati i predložili su novi termin u ponedjeljak, 24. februara u zgradi Vlade. Uvažili smo to i prihvatili prijedlog, s tim da sindikat insistira da se sastanak održi u sali Doma zdravlja Goražde – precizirao je Baščelija.

Naglasio je da je skupština NSS radnika zaposlenih u zdravstvu u međuvremenu jednoglasno podržala zaključke kantonalnog odbora sindikata.

– Članovi sindikata potvrdili su opredjeljenje da se ide sa tužbama i da se nastave aktivnosti za stupanje u generalni štrajk, ukoliko na tom sastanku ne postignemo kompromis. Generalni štrajk je za sada potpuno izvjestan čim se steknu zakonski uslovi, odnosno potpiše sporazum o minimumu poslova s poslodavcima, jer su svi ostali uslovi ispunjeni -naglasio je Baščelija.

Osvrnuo se i na stav Vlade BPK da je pregovore spremna nastaviti ali kroz povećanje osnovice, a ne koeficijenata.

– To znači da Vlada nije dosljedna i da je promijenila stav jer je tokom dosadašnjih pregovora nudila povećanje koeficijenata za 0,1, dok sindikat traži 0, 4, a odbijen je i prijedlog Mirovnog vijeća da to povećanje sada bude 0,2. Nije tačno da su koeficijenti nepromjenjiva kategorija jer su se oni mijenjali 2018. godine a u međuvremenu su koeficijenti povećani za doktore medicine i stomatologije. Mi i dalje tražimo jednak tretman za ostale uposlenike u zdravstvu – kazao je predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.