Zasjedao kantonalni krizni štab za praćenje korona virusa

Krizni štab za praćenje korona virusa u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde zasjedao je danas u dva navrata. Svim zdravstvenim ustanovama izdata su uputstva i smjernice oko poduzimanja neophodnih mjera zaštite.

Predsjednica kriznog štaba, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde dr. Medina Bičo istakla je da je krizni štab ima veći stepen pripravnosti, obzirom na epidemiliošku situaciju i slučajeve oboljelih od korona virusa u regionu.

„ Sve zdravstvene ustanove su dobile uputstva i smjernice kada se radi o korona virusu, dakle, koje sve zaštitne mjere je potrebno poduzeti, a to je da se pojačaju mjere lične higijene, da se nose zaštitne maske, rukavice, da se dezinfekuju radne površine. Trebamo dogovoriti  i naredne korake u slučaju pojave pacijenata kada potvrdimo da je neko obolio i ima teže simptome, i kako transportovati tog pacijenta“ – istakla je dr. Bičo.

Dodala je da je potrebno obezbjediti lokaciju gdje će biti pacijenti za koje se potvrdi da su oboljeli,  a nemaju  težu kliničku sliku i moraju da budu uključeni u sistem liječenja.

„Još nismo dogovorili gdje će biti ta lokacija, tako da danas imamo sastanak u prostorijama Kantonalne bolnice gdje ćemo još dogovoriti detalje oko iznalaženja tih prostorija. Obzirom da mi još nemamo potvrđenih slučajeva u BiH nema mjesta panici jer znamo da kod oko 80 posto oboljelih bolest prođe sa blažim kliničkim tokom. Kod 20 posto pacijenata se razvije teža klinička slika tako mi svakodnevno koordiniramo i pratimo situaciju i u skladu s njom ćemo poduzimati odgovarajuće mjere“ – kazala je dr. Bičo.

Naglasila je da krizni štab u BPK Goražde postupa po naredbi Federalnog ministarstva zdravstva,  da se osobe za koje se sumnja da dolaze iz kriznih područja stave pod zdravstveni nadzor i da budu u kućnoj izolaciji.

„ Kućna izolacija podrazumjeva da pacijenti ostaju kući ne idu na radna mjesta, škole i dugo. Izolacija traje 14 dana a uslučaju pojave simptoma da se kontaktira prije svega epidemiolog za dalje moguće postupanje“ – pojasnila je ona.