Preporuke u vezi koronavirusa

 

Povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave koronavirusa (COVID-19), domovi zdravlja širom BiH za korisnike zdravstvene usluge, uz postojeće telefonske brojeve, otvorili su telefonske linije.

Svi doktori preporučuju da se u ambulante ne dolazi, a u nastavku donosimo brojeve telefona na koje se pacijenti mogu javiti ukoliko sumnjaju na oboljenje od koronavirusa.

Bosanskopodrinjski kanton

JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde  038-220-060

JZU Kantonalna bolnica Goražde  038-227-333

JU Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija“ Goražde 038-221-072

JU Dom zdravlja Ustikolina  038-518-140

JU Dom zdravlja Prača  038-799-020

Preporuke doktora

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

– Kantonalnim kriznim štabovima nalaže se da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona.

– Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona.

– Preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije.

– Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom.

– Držite distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi.

– Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom.

– Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili ste bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su u posljednjih 14 dana došle iz ovih područja, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili daljnje instrukcije.