Obustavljen rad vrtića Sunce u narednih 15 dana

Krizni štab Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) postupajući po današnjoj naredbi Kriznog štaba Federlnog ministarstva zdravstva, u popodnevnim satima  donio je naredbu kojom se na području tog kantona od sutra obustavlja i rad vrtića na period od 15 dana.

Prethodno je kantonalni Krizni štab usvojio i  naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području BPK-a, u istom periodu.

Tom naredbom odgođeni su i svi sportski, kulturni i drugi javni događaji te okupljanja na području kantona.

Također, naložena je i obustava održavanja sportskih treninga za djecu i mlade na području BPK-a.

Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde naloženo je da pojača epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu zaštitu za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama na području BPK Goražde u trajanju od 15 dana.

Zdravstvenim radnicima s područja BPK Goražde preporučeno je da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizovane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inostranstvo.

Osobama  starije životne dobi preporučeno je da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza kao i odlaske u zdravstvene ustanove, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Preporučuje se najprije liječnika kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.