Riječ po riječ 12.3.2020. Tema: Uništavanje eksplozivnog otpada u BPK