Objekti mjesnih zajednica u Goraždu na raspolaganju Kriznom štabu

Gradski štab civilne zaštite Goražde Kriznom štabu ministarstva zdravstva Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde stavio je na raspolaganje objekte svih mjesnih zajednica na prostoru Grada Goražda za potrebe karantina, u slučaju pojave oboljelih od koronavirusa u ovom dijelu BiH – odlučeno je na današnjoj sjednici Gradskog štaba Civilne zaštite u proširenom sastavu.

   Na sastanku kojem su pored jedinica Civilne zaštite prisustvovali i predstavnici Kriznog štaba BPK Goražde, razgovarano je o epidemiološkoj situaciji  na prostoru kantona,  potrebi poštivanja pooštrenih naredbi  kao i spremnosti Gradske uprave da djeluje u slučaju pojave koronavirusa  na ovim prostorima.

  

„ Gradski štab Civilne zaštite apelovao je prema Kriznom štabu BPK Goražde da se izvrši dodatni napor u obezbjeđenju potrebnih materijalno-tehničkih sredstava za prevenciju i suzbijanje širenja koronavirusa. Usvojen je i zaključak kojim se odobravaju sredstva za hitnu intervenciju u vezi sa nastankom pandemije“ – kazao je komandant Gradskog štaba, gradonačelnik Muhamed Ramović.  

U Gradskoj upravi  su naglasili da poštuju naredbe federalnog i kantonalnog Kriznog štaba  te da su i sami već  poduzeli  određene aktivnosti.

„ Obzirom da je obustavljen rad JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“  ovom prilikom pozivamo poslodavce da imaju razumijevanje prema roditeljima čija su djeca u obdaništima, a nemaju kome povjeriti djecu na čuvanje. U zgradi Gradske uprave usljed novonastale situacije smo obustavili vololontiranje za naših 17 volontera kako bi smanjili broj uposlenika u zgradi“ – kazao je Ramović.

Iz Gradskog štaba Civilne zaštite građanima su poručili da nema razloga za paniku te ih pozvali na oprez i  poštivanje naredbi  kriznog štaba.