Gradski štab civilne zaštite naložio provođenja niza mjera

Gradski štab Civilne zaštite Goražde nakon proglašenja stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH, danas je naložio provođenje niz preventivnih mjera s ciljem zaštite od koronavirusa.

Komandant Gradskog štaba Civilne zaštite, gradonačelnik Muhamed Ramović ističe da između ostalog  naložena dezinfekcija i deratizacija svih javnih površina i objekata.

„ Sve javne ustanove i preduzeća dužne su izvršiti dezinfekciju i deratizaciju svih objekata. Imamo informacije iz privrednih subjekata da su takođe izvršili tu obavezu što je za pohvalu. Donijeli smo odluku o pranju gradskih ulica te čišćenje, pranje i dezinfekcija autobuskih stajališta na magistralnom putu M20, od entitetske linije do Osanice za što su zaduženi javno komunalno preduzeće (JKP) i profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) – pojasnio je Ramović.

Dodao je da će biti poduzete i druge aktivnosti u skladu sa odlukama Kantonalnog štaba Civilne zaštite koje će biti donesene danas.

„ Molimo građane da sve ovo shvate ozbiljno i pokažu odgovornost te izbjegavaju bilo kakve javne skupove. Takođe, lokali trebaju da se odgovorno ponašaju u smislu udaljenosti stolova i gostiju i svi moraju biti savjesni i odgovorno da rade“ – upozorio je Ramović.

Naglasio je da otežavajuće okolnosti prave nesavjesni građani koji, po njegovim riječima, uzrokuju dodatne probleme

„  Sinoć smo imali i tri požara tako da se pitam –  kakva je to odgovornost građana u ovakvim okolnostima da vrše nekntrolisano paljenje, čišćenje. U ovom trenutku  imamo mnogo prečih stvari i ne treba stvarati dodatne probleme i s te strane trebaju građani pokazati odgovorost  u svim vidovima. Naša vatrogasna jedinica je na raspolaganju i starim i iznemoglim licima koji se nisu u stanju kretati, kako bi im dostavili hranu i ostalo što im je potrebno, a dovoljno je da pozovu broj 123 „ – kazao je komandant Gradskog štaba Civilne zaštite Goražde.