Obavještenje RTV BPK Goražde

Zbog aktuelne situacije u vezi sa pandemijom koronavirsa RTV BPK Goražde pružit će sve potrebne informacije građanima BPK Goražde. Ovom prilikom apleujemo na sve javne institucije, organe, političke partije i organizacije civilnog društva da imaju razumjevanja I olakšaju rad medijima  te da do daljnjeg odgode sve press konferencije ili druge javne skupove sa novinarima koji nisu povezani sa izvještavanjem o koronavirusu i mjerama koje se poduzimaju na sprečavanju njegovog širenja u Bosni i Hercegovini I BPK Goražde. Također pozivamo sve institucije I građane da imaju razumjevanja za skromne tehničke I kadrovske mogućnosti RTV BPK Goražde koja će I u ovoim okolnostima nastojati svoj  posao obavljati profesionalno.

S obzirom da su na teritoriji BiH na snazi posebne mjere zaštite od širenja koronavirusa, smatramo da je u takvoj situaciji potrebno smanjiti rizik za novinare, snimatelje, fotoreportere i druge medijske radnike.

Još jednom naglašavamo kako su konferencije za novinare u vezi sa epidemiološkom situacijom važne za cjelokupnu javnost u BiH, ali svi drugi susreti sa novinarima i medijskim radnicima se trebaju reducirati ili potpuno odgoditi s obzirom na potrebu očuvanja zdravlja svih medijskih radnika, kako bi i dalje mogli pratiti situaciju u vezi sa koronavirusom i nastaviti raditi u interesu građana.