Odgođeno obilježavanje 19.marta Dana reintegracije Prače u FBIH

Obavještavamo građane općine Pale FBiH i šire da je zbog trenutne situacije u zemlji i svijetu, te mogućnosti zaraze korana virusom došlo do promjene programa u obilježavanju 19.marta Dana reintegracije Prače u FBiH.

Predsjednik i članovi organizacionog odbora za obilježavanje 19.marta Dana reintegracije Prače u FBiH donijeli su Odluku da u četvrtak 19.03.2020.godine u 11:00 sati. delegacije zakonodavne i izvršne vlasti Kantona i Općine te predstavnici Udruženja demobilisanih boraca Općine Pale FBiH polože cvijeće na spomen obilježje u Hrenovici .
Podsjećamo da je Vlada FBiH u ponedjeljak 16.marta proglasila stanje prirodne nesreće za entitet FBiH.