Policiji naložene strožije mjere

MUP-u BPK Goražde naložen je pojačani policijski nadzor na ulazima i izlazima u kanton. Kantonalni štab Civilne zaštite Goražde naredio je obavezno zaustavljanje vozila sa stranim registarskim oznakama kako bi se vršila kontrola ulaska ljudi i roba na područje kantona. Policija je maksimalno angažovana na obilasku lica kojima su izdata rješenja o samoizolaciji. No riječ je o proceduri u kojoj su isprepletene nadležnosti policije i inspekcije, tvrde u Upravi policije MUP-a BPK Goražde.

“Policija u skladu sa naredbama i mjerama štabova i inspekcije u kontinuitetu vrši obilazak lica kojima su izdata rješenja o samoizolaciji. Kantonalni i federalni krizni štab je dostavio spisak od 30 lica koja su stavljena u samoizolaciju i policijski službenici kontrolišu ta lica u kontinuitetu. O svim obilascima sačinjavamo službene zabilješke i obavještavamo nadležnu inspekciju, a poseban je akcenat na uočavanju eventualnih kršenja riješenja o čemu se također sačinjavaju službene zabilješke kako bi se poduzele dalje mjere.  Zakon predviđena i novčane kazne u iznosu od 100 do 2000 KM za kršenje riješenja. Mi smo imali u proteklom periodu jedan takav slučaj i za to lice su dostavljene dvije službene zabilješke, a provedbu mjera u obavljanju ovih poslova provode sanitarni inspektori. U slučaju da utvrdimo da ima elemenata krivičnog djela naš sektor kriminalističke policije preduzeće potrebne mjere iz svoje nadležnosti”, kaže Samir Durović, komandir Policijske stanice Goražde.

S druge strane Durović tvrdi kako su otežavajuće okolnosti za rad policije u prevenciji pandemije pored ovlasti i kadrovska i tehnička osposobljenost.

“Problem je i neodstatak prostora, nedovoljno opreme, maski, rukavica i zaštitinih odjela, nedostatak dezinfekcijskih sredstava za ličnu higijenu tokom obavljanja svakodnevnih poslova, nemamo na ulazu u MUP sredstva za dezinfekciju. Sve to može negativno uticati na stanje bezbjednosti u narednom peruodu. Moramo biti svjesni da eventualni kontakt jednog policajca sa nekim ko je zaražen znači da bi ostali najmanje bez 25 do 30 ljudi koji bi morali otići u izolaciju”, kaže Durović.

Pojačan nadzor naložen je i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a stanovništvu na području BPK Goražde preporučeno je da izbjegavaju gužve u trgovinama osnovnim prehrambenim namirnicama te da kretanja i socijalne kontakte reduciraju samo na neophodne.