Uprava JU “Sportski centar” Goražde

Usljed pandemije Koronavirusa, u Bosni i Hercegovini proglašeno je vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom.

S tim u vezi, poštujući naredbe i uvažavajući preporuke Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba civilne zaštite, te kriznih štabova, kao Javna ustanova „Sportski centar“ Goražde, čiji je osnivač Grad Goražde, a koja je nadležna za upravljanje i održavanje igrališta i sportskih terena na području Grada, upućujemo apel građanima da se u cilju zaštite ličnog zdravlja kao i zdravlja drugih, pridržavaju naredbi i preporuka i ne posjećuju  igrališta do daljnjeg. JU “Sportski centar” u komunikaciji je sa MUP BPK Goražde, te će se vršiti prijavljivanje svakog okupljanja na sportskim terenima.

Apelujemo na roditelje da upoznaju djecu šta je socijalno distanciranje zbog opasnosti širenja virusa, te da izbjegavaju sva nepotrebna kretanja, a posebno zadržavanja i okupljanja na javnim mjestima.