Saopćenje Kantonalnog štaba Civiline zaštite BPK Goražde

Nakon brojnih upita građana zbog poziva pojeidnih kompanija da sutra dođu na posao, Kantonalni štab BPK Goražde upravo se oglasio, podsjećajući da je Kantonalni štab civilne zaštite na sjednici od 19. marta, a u vezi s pojavom prvog slučaja pozitivnog na koronavirus na području našeg Kantona, donio je naredbu kojom se na 15 dana zabranjuje rad privrednih subjekata na području industrijske zone Pobjeda.
Naređena  je kućna izolacija osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom i njihovih porodica.
Iz Kantonalnog štaba civilne zaštite naglašavaju da naredba za obustavu rada važi samo za privredne subjekte koji se nalaze na lokalitetu industrijske zone Pobjeda, te da su ostali sami prekinuli svoj rad, a da im to nije bilo naređeno.
Ostali privredni subjekti obavezni su da poštuju pravila zaštite na radu te da radnicima obezbijede zaštitnu opremu.
Obaveza je privrednih subjekata i da prethodno izvrše dezinfekciju prostora, poštuju razmak između radnika i smanje broj radnika u smjeni.
Rad privrednih subjekata, uz obavezno provođenje zaštitnih mjera prema radnicima, u ovakoj situaciji je neophodan, posebno “Preventa” koji proizvodi maske za bolnice i zaštitnu opremu.