I goraždanske kompanije „Emka-Bosnia“ i „Jusri“ proces proizvodnje će usmjeriti na izradu zaštitne opreme

 

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut sastali su se danas sa predstavnicima firmi „Emka-Bosnia“ i „Jusri“ iz Goražda.

Cilj sastanka je informisanje o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u našem kantonu, te mogućnostima uspostavljanja proizvodnje u ovim kompanijama s akcentom  na izradu zaštitne opreme koja će se koristiti za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Zbog velike potražnje na BiH tržištu za zaštitnom medicinskom opremom ove dvije kompanije odlučile su da realizuju projekat izrade zaštitnih vizir maski za potrebe kako medicinskog osoblja u našem kantonu, tako i za potrebe u BiH. Kako je istaknuto, potreba za ovom vrstom zaštite je svakodnevna i teško se pronalazi na tržištu, ali stručnjaci iz goraždanskih kompanija iznalaze način kako da pomognu i u ovim teškim vremenima. Pored ove dvije kompanije, kao društveno odgovorna kompanija pokazala se i firma „Prevent“ čiji je proces proizvodnje usmjeren na izradu zaštitne opreme.

Prije puštanja u rad procesa proizvodnje, u ovim kompanijama Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde izvršio je dezinfekciju prostora i alata, a pregled je izvršen i od stane sanitarnog inspektora i epidemiologa. Naloženo je da se obezbijedi radnicima zaštitna oprema ( zaštitne maske i rukavice, kontinuirana dezinfekcija prostora te socijalna izolacija između radnika minimalno od dva metra).

Ovom prilikom, data je preporuka menadžmentu kompanija  od strane premijerke i ministra  da se proces proizvodnje organizuje u smanjenom kapacitetu, s minimalnim brojem radnika.