Obavještenje Volonterskog servisa mladih

Nakon promjene inicijalnog plana i konstruktivnog razgovora unutar Volonterskog servisa mladih Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde, želimo sa vama podijeliti sljedeće informacije.
Volonterski servis mladih Kriznog štaba BPK Goražde NEĆE  obavljati nabavku hrane, higijenskih potrepština i lijekova za osobe sa izdatim rješenjem o obaveznoj samoizolaciji, kao ni za osobe kod kojih je testiranjem ustanovljen COVID-19. Naši volonteri nemaju teorijsko, a ni praktično znanje kada je u pitanju rad sa ovim kategorijama stanovništva. Osim toga, nema ni adekvatnu zaštitnu opremu koja je potrebna za ovu vrstu akcije.
Smatramo da nadležne institucije – prvenstveno zdravstvene – trebaju preuzeti brigu o ovim osobama. Apelujemo na nadležne da redovno provjeravaju stanje osoba u samoizlaciji zbog njihovih ličnih potreba, ali i mogućeg ugrožavanja zdravlja šire javnosti u slučaju nepoštivanja izdatih mjera. Osim konstantnog kontakta sa izolovanim osobama, preporučujemo distribuciju zaštitnih rukavica i maski za stanovnike stambenih objekata u kojima žive osobe sa pozitivnim testom na COVID-19. Komšije zaraženih sugrađana treba obavijestiti na koji način da se zaštite za vrijeme korištenja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama.
Volonterski servis mladih nastaviće započetu akciju i opskrbljivati građane starije od 65 godina i osobe sa hroničnim oboljenjima. Pozive primamo svaki dan od 8h do 12h na broj telefona 062 453 025.
Vaš,
Volonterski servis mladih Kantonalnog štaba CZ BPK Goražde