ℹ️ Naredba Federalnog štaba CZ

1. Zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH.
2. Naređuje se domovima zdravlja u Federaciji BiH da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građanima.
3. Naredba stupa na snagu danom donošenja.