Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 14. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 26.03.2020. godine, razmatrao je i primio k znanju usmene i pisane izvještaje u vezi sa postupanjima iz svoje nadležnosti u vezi COVID-19 virusa, i to:

 

 • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 • JZU Kantonalna bolinica Goražde
 • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
 • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
 • JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija Goražde
 • Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite BPK Goražde.

  Prema podacima JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, 133 osobe su pod zdravstvenim nadzorom, 4 osobe su pozitivne, dobrog su općeg zdravstvenog stanja. BPK Goražde raspolaže sa testovima, a u toku je nabavka novih.

  Uprava policije MUP-a BPK Goražde redovno kontroliše lica kojima su izdata rješenja o izolaciji, kao i poštivanje drugih mjera kojih se građani u velikoj mjeri pridržavaju, a u slučajevima kršenja izdaju prekršajne naloge.

  KŠCZ BPK Goražde i Vlada BPK Goražde obratit će se FŠCZ i Vladi Federacije BiH za doznačavanje testova, kao i u vezi sa sjemenima za proljetnu sjetvu.