Gradski štab CZ Grada Goražda uputio poziv UNIS GINEX D.D. da napore u borbi protiv koronavirusa podrži sa 500.000,00 KM

Gradski štab civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ) jutros je održao još jedan nastavak vanredne sjednice na kojoj su se u sklopu Dnevnog reda razmatrale dvije tačke koje su članovi Štaba jednoglasno usvojili.

Prvim zaključkomupućen je poziv Vladi FBiH da hitno izvrši nabavku i dostavi za građane Grada Goražda medicinsku i zaštitnu opremu, prvenstveno respirator i testove za otkrivanje infekcije Koronavirusom, dok je drugim upućen poziv Nadzornom odboru firme UNIS GINEX D.D. Goražde da obezbijedi finansijsku pomoć u iznosu 500.000,00 KM za prevazilaženje nastale situacije sa pandemijom Koronavirusa i njegovim širenjem na području grada Goražda.

U okolnostima u kojima se trenutno radi, svi angažovani na poduzimanju mjera radi spriječavanja širenja Koronavirusa daju svoj maksimum, ali je u ovome trenutku prijeko i hitno potrebna konkretna pomoć, pogotovo od viših nivoa vlasti.

Sa GŠCZ su još jednom upućeneriječi zahvalnosti građanima na pridržavanju i poštovanju mjera i naredbi, teupućen poziv da se i dalje nastave pridržavati svih naredbi Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba Civilne zaštite, da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum, te da se u svakoj situaciji ponašaju odgovorno.