ISPOŠTOVANA PREPORUKA KŠCZ

Grad Goražde oslobađa od plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Goražda sve korisnike obuhvaćene Naredbom FŠCZ o privremenom obustavljanju pružanja usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je donesena 17.03.2020. godine.