Dezinfekcija i pranje ulica se nastavljaju

U skladu sa naredbama i preporukama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite o provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani, Grad Goražde nastavio je sa provedbom istih, tako što je po naredbi gradonačelnika Goražda dr.sci. Muhameda Ramovića, komandanta Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ) i danas nastavljeno sa pranjem ulica od strane uposlenika JKP 6. mart i Profesionalne vatrogasne jedinice.

Iako je danas izrečena naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite da GŠCZ putem predsjednika mjesnih zajednica i povjerenika civilne zaštite organizuju provođenje aktivnosti u pogledu dostave lijekova, namirnica i drugih neophodnih potrepština građanima kojima je izdato rješenje o izolaciji, od pojave Korona virusa u našem gradu ove mjere se provode od strane Gradonačelnika i predsjednika savjeta mjesnih zajednica koji u skladu sa stanjem na terenu olakšavaju sveukupnu situaciju i pomažu građanima.

GŠCZ na čelu sa Gradonačelnikom još jednom upućuje riječi zahvalnosti građanima na pridržavanju i poštovanju mjera i naredbi, te poziva da se i dalje nastave pridržavati svih naredbi Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba Civilne zaštite, da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum, te da se u svakoj situaciji ponašaju odgovorno.