Nove naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite BPK Goražde

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 16. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 29.03.2020. godine, d o n o s i 

N A R E D B U

1.      Naređuje se Gradskom štabu civilne zaštite Grada Goražda i štabovima civilne zaštite Općine Foča (FBiH) i Općine Prača (FBiH) da putem predsjednika mjesnih zajednica i povjerenika civilne zaštite organizuju provođenje aktivnosti u pogledu dostave lijekova, namirnica i drugih neophodnih potrepština građanima kojima je izdato rješenje o izolaciji, vodeći računa o angažovaju osoba na koje se ne odnose naredbe o ograničenju kretanja, te o poduzetim aktivnostima i planom realizacije Naredbe upoznati Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

2.       Naredba stupa na snagu odmah.

Primaju se k znanju sve donešene Naredbe Federalnog  štaba civilne zaštite zaključno sa 28.03.2020. godine.
  1. Primaju se k znanju usmeni i pisani  izvještaji vezanih za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to: 
    • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
    • JU Kantonalna bolinica Goražde,
    • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
    • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde,
Zadužuje se Uprava policije MUP BPK Goražde da sastavni dio redovnog izveštaja koji se dostavlja prema Kantonalnom štabu civilne zaštite BPK Goražde čine i podaci o osobama koje zloupotrebljavaju dozvolu o kretanju izdatu od strane Kantonalnog štabu civilne zaštite BPK Goražde. Ukazano na potrebu većeg nadzora nad građevinskim radovima.
 
Članovi Štaba su napomenuli da su se odrekli svih naknada za rad u Štabu tokom trajanja stanja nesreće.