Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 17. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 30.03.2020. godine, d o n o s i N A R E D B U

 

1.      Naređuje se svim organima uprave, javnim ustanovama, privrednim subjektima, te dr. pravnim licima koja obavljaju poslove iz svoje nadležnosti u vrijeme trajanja nesreće na području Federacije BiH, uzrokovane pandemijom COVID-19, da obezbijede dovoljne količine zaštitinih sredstava za sve uposlenike angažovane tokom trajanja nesreće na području Federacije BiH, a u vezi sa obezbjeđivanjem poštivanja Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36-1/20 od 29.03.2020. godine.

 

2.       Naredba stupa na snagu odmah.

 

Primljeni suk znanju usmeni i pisani  izvještaji vezanih za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:

 

  • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  • JU Kantonalna bolinica Goražde,
  • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
  • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde,
  • JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija Goražde,
  • Štab civilne zaštite Općine Foča (FBiH),
  • Štab civilne zaštite Općine Prača (FBiH),
  • Kantonalnog operativnog centra cvilne zaštite BPK Goražde,
  • Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde.
 

Upućen je prijedlog Federalnom štabu CZ:

 

U skladu sa stanjem nesreće na području Federacije BiH, uzrokovanom pojavom pandemije COVID-19, predlažemo Federalnom štabu civilne zaštite da sa Vladom Federacije BiH razmotri mogućnost za pojeftinjenjem električne energije i goriva u Federaciji BiH u stanju nesreće.