Obavještenje Elektrodistribucije o prestanku rada šaltera u Goraždu

JP Elektroprivreda BiH, Podružnica,Elektrodistribucija” Sarajevo obavještava svoje kupce u BPK Gorazde da se, od 1.05.2020.godine, zatvaraju salteri naplate, odnosno da se vise nece vrsiti naplata racuna za elektricnu energiju u nasoj Poslovnoj jedinici Gorazde. Ova odluka je donesena u okviru redovnih reformi sistema naplate elektricne energije, ali je njena realizacija ubrzana zbog trenutne epidemioloske situacije, te upozoravajućih  informacija iz federalnih i kantonalnih kriznih stabova za praćenje i analizu situacije izazvane korona virusom.
Zbog toga je odlučeno da se od 31.03.2020. godine, računi za električnu energiju, bez troškove provizije, ‘mogu plaćati na šalterima BH Pošte u Goraždu, te, kao i do sada, na šalterima BH Pošte Ustikolina i Prača.
U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, postoji mogućnost zatvaranja šaltera naplate u P J Goražde i prije 1..05.2020. godine.

Za sve dodatne informacije, svim kapcima električne energije u Kantonu Sarajevo, na raspolaganju je naš lnformativni centar i besplatni telefon 080 02 OJ 31 iii e-mail: in(o.edsa@eybih.ba . ”