Predsjedništvo SOGFBIH održalo vanrednu (online) sjednicu

U skladu sa članom 27. Statuta Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBIH), a povodom novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa Saveza općina i gradova Federacije BiH održao je danas vanrednu (online) sjednicu Predsjedništva Saveza, u kojoj je između ostalih, prisustvovao i gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je član Predsjedištva Skupštine SOGFBiH.

 

U sklopu dnevnog reda razmatrano je pet tački koje su usvojene jednoglasno, a odnosile su se na Prijedlog za donošenje (po hitnom/zurnom postupku) Zakona o korištenju sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa za pomoć građanima i privrednim i drugim subjektima za sprječavanje i otklanjanje posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (Dom naroda Parlamenta Federacije BiH); Inicijativa za donošenje Zakona kojim bi se izbacila klauzula “namjenska sredstva za rentu, uredenje i  sklonista …” i kojim bi  se definisali kriteriji na osnovu kojih bi se ta sredstva preusmjerila za podršku ekonomiji i privredi; Prijedlog mjera za spas ekonomije v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH; Informacija o Programu aktivnosti Vlade Federacije BiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa (usvojena na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu  19.3.2020.) i Zahtjevi/prijedlozi Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

 

Govoreći o današnjoj sjednici Predsjedništva SOGFBIH gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije je istakao – ”Danas održavamo online sjednicu Predsjednistva Saveza na kojoj imamo pet tačaka dnevnog reda koje se odnose na novonastalu situaciju i ublažavanje posljedica. Ja sam dao prijedloge da se i druga sredstva preusmjere poput namjenskih sredstava za kataster, zatim sredstva koja se ubiraju od korištenja šuma, zatim cestarina, te ona namjenska sredstva koja bi se u ovim okolnostima mogla prusmjeriti u oporavak koji nas očekuje i smatram da će to biti težak period za sve. Kada su upitanju ova preusmjeravanja sredstava sve će ići putem rebalansa Budžeta, ali mi ne možemo pristupiti rebalnsu jer moramo čekati projekcije koje treba da dobijemo od Parlamenta BiH, koja je odgoda PDV što automatski utiče na prihode lokalnih zajednica, s druge strane moramo čekati i Parlament FBiH kako će se oni odrediti a radi se o porezima na dobit i lični dohodak. Dakle mi lokalne zajednice i država funkcioniše u zavisnosti od indirektnih i direktnih poreza i s te strane moramo sve projekcije sačekati i na taj način na bazi toga na najbolji način uraditi rebalans našeg Budžeta, s tim da ćemo gledati da kroz rebalans što više pomognemo našim obrtnicima mali i srednjim preduzećima, jer će oni biti najviše pogođeni, dok će za velike kompanije i ublažavanje njihovih gubitaka brinuti viši nivoi.”

 

Govoreći o današnjoj sjednici Predsjedništva SOGFBIH gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije je istakao – ”Danas održavamo online sjednicu Predsjednistva Saveza na kojo imamo pet tačaka dnevnog reda.  Ja sam dao prijedloge da se i druga sredstva preusmjere poput namjenskih sredstava za kataster, zatim sredstva koja se ubiraju od korištenja šuma, zatim cestarina, te ona ona namjenska sredstva koja bi se u ovim okolnostima mogla prusmjeriti u oporavak koji nas očekuje i smatram da će to biti težak period za sve. Kada su upitanju ova preusmjeravanja sredstava sve će ići putem rebalansa Budžeta ali mi ne možemo pristupiti rebalnsu jer moramo čekati projekcije koje treba da dobijemo od Parlamenta BiH koja je odgoda PDV što automatski utiče na prihode lokalnih zajednica, s druge strane moramo čekati i Parlament FBiH kako će se oni odrediti a radi se o porezima na dobit i lični dohodak. Dakle mi lokalne zajednice i država funkcioniše u zavisnosti od indirektnih i direktnih poreza i s te strane moramo sve projekcije sačekati i na taj način na bazi toga na najbolji način uraditi rebalans našeg Budžeta s tim da ćemo gledati da kroz rebalans što više pomognemo našim obrtnicima mali i srednjim preduzećima jer će oni biti najviše pogođeni.”

 

Grad Goražde