Sa sjednice Kantonalnog štaba Civilne zaštite BPK Goražde

Primljeni k znanju usmeni i pisani  izvještaji vezanih za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:
 

  • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  • JU Kantonalna bolnica Goražde,
  • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
  • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde,
  • Kantonalnog operativnog centra cvilne zaštite BPK Goražde.
 
 
Postupajući po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, Uprava policije MUP BPK Goražde i Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde će obići lokaciju za prinudnu izolaciju osoba koje krše rješenje o izolaciji. 
 
Stavljena je van snage naredba kojom se ograničava radno vrijeme u djelatnosti trgovine na području BPK Goražde do 16:00 sati. 

“Tačka 1. Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 17 /I – 40 –10-40/20 od 21.03.2020. godine, mijenja se i glasi: ‘Naređuje se do daljnjeg ograničenje rada do 18:00 sati u djelatnosti trgovine, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izuzev apotekama, bezinskim pumpama isključivo za usluge točenja goriva, i pekarama,  uz poduzimanje neophodnih mjera zaštite’.”
 
Također je stavljena van snage Tačka 3. Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde, broj: 17/I-40-10-18/20 od 19.03.2020. godine kojom se ograničava prodaja neprehrambenih proizvoda u tržnom centru.
 
Donesen je zaključak kojim se prihvata Zaključak Vlade BPK Goražde da se po isteku Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde, broj: 17/I-40-10-18/20 od 19.03.2020. godine, o obustavi rada u industrijskoj zoni „Pobjeda“, ista će početi sa radom uz poduzimanje sljedećih mjera:
 

  • Dezinfekcija cijelog prostora industrijske zone od strane JU „Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde“,
  • Postavljanje termalnih kamera na kapiju firme,
  • Provjera od strane sanitarnog inspektora i epidemiologa o ispunjenosti uslova za početak rada,
  • Dezinfekciju svih uposlenika pri ulasku i izlasku sa radnog mjera,
  • Svim radnicima obezbijediti zaštitnu opremu (maska, rukavice),
  • Organizovan rad u smjenama sa svim potrebnim mjerama zaštite radnika.
Preporučeno je zdravstvenim ustanovama, institucijama, privrednim subjektima i dr. pravnim licima da postave dezinfekcijske tunele na ulazima.