Građanima BPK preporuka da ne putuju van kantona

Krizni štab ministartsva zdravstva  Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde izdao je nove preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite,  kako bi se spriječilo širenje koronavirusa na ovom području.

Ministar zdravstva BPK-a Eniz Halilović ocjenio je da se epidemiološka situacija u ovom kantonu stabilizirala te naglasio da ipak treba poduzeti dodatne preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od eventualnog širenja zaraze.

„ U tom smislu krizni štab ministarstva zdravstva donio je preporuke kojima se građanima BPK sa stalnim i privremenim boravkom u BPK,  preporučuje da ne putuju van kantona. Onima koji žive ili rade van BPK, preporuka da ne dolaze, zbog povećanja rizika od unošenja koronavirusa  što bi dodatno moglo pogoršati epidemiološku situaciju „ – pojasnio je Halilović.

Dodao je da u odnosu na većinu prostora BiH gdje je uglavnom zabilježen lokalni put prijenosa koronavirusa, to ukazuje na visoki rizik pojave koronavirusa na području BPK putem osoba koje ulaze na teritoriju ovog kantona.

„ Kantonalom štabu civilne zaštite BPK Goražde preporučuje se da, u cilju ranog otkrivanja eventualne pojave koronavirusa, donese naredbu kojom će se svim osobama koje dolaze na područje BPK, propisati mjere zdravstvenog nadzora na period od 14 dana, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti“ – istakao je Halilović.

Ministar zdravstva BPK Goražde  naglasio je da bi se zdravstveni nadzor tih osoba vršio  u slučaju da iskažu potrebu da se na prostoru kantona zadrže duže od 24 sata.

Napominje da su preporuke urađene na osnovu procjene i  evidentiranih dolazaka osoba   iz sarajevskog ali i drugih kantona, u kojima se bilježi  porast oboljelih od koronavirusa. Potcrtao je da se ove preporuke  ne odnose na osobe koje obavljaju poslove prijevoza i dostave hrane na ovo područje.