UZ PODRŠKU GRADA GORAŽDE JKP ”6.MART” IZVRŠILO NABAVKU 40 KONTEJNERA

Obzirom da su u pojedinim dijelovima grada kontejneri dotrajali, te je postojala potreba za njihovu zamjenu, uz podršku Gradske uprave Grada Goražda, JKP ”6. mart” izvršilo je nabavku 40 novih kontejnera koji su isporučeni i tokom ove sedmice biće izvršena zamjena dotrajalih i postavljanje novih na već postojeće kao i na nove lokacije u našem Gradu.Potrebna procedura provedena je krajem januara 2020. godine, a za nabavku utrošeno je oko 28.000,00 KM. Obzirom da je veliki broj kontejnera u Gradu dotrajao, kako je rečeno iz JKP ”6. mart” ovo je veoma značajna nabavka koja će olakšati rad uposlenika Komunalnog preduzeća, a samim tim i doaće se doprinos još boljoj čistoći i izgledu Grada.

 

Grad Goražde