Sačuvajmo zdravlje, ali i ljudska prava i slobode

Kao premijerka koja ni jednog trenutka, ni u jednom segmentu ne želi da se nesmotrenim i ishitrenim odlukama ograniče ili suspenduju osnovna ljudska prava i slobode pozivam Kantonalni štab Civilne zaštite da ne uvodi mjere ograničavanja kretanja ljudi mimo preporuka koje su donesene na višim nivoima vlasti. Vjerujem da smo u BPK Goražde pokazali sposobnost da pandemiju koronavirusa držimo pod kontrolom pa smatram da preporuku o stavljanju pod zdravstveni nadzor svih građana BiH koji u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde dolaze iz drugih dijelova države trenutno ne treba usvajati. Uz već  postojeća ograničenja koja su na snazi nepotrebnim smatram i odvraćanje geađana Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde koji rade u drugim gradovima da ne dolaze u svoje mjesto prebivališta. Naš cilj mora biti sačuvati funkcionalnost porodice i pravo na dom, uz vjeru da postoji jaka svijest svakog pojedinca da neće nepotrebno ugroziti svoje najbliže.Naše političko opredjeljenje je uvijek bilo da Bosansko-podrinjski kanton  Goražde bude prostor otvoren za sve ljude i na tome treba insistirati sve dok objektivne procjene ne bi pokazale da su potrebne drastične mjere u suzbijanju virusa. Ne tako davno u našem okruženju su razmatrali mogućnost uvođenja sličnih mjera u kojima se Goražde na određen način stigmatiziralo, pa se bojim da mi svojim ishitrenim odlukama ne damo dodatni impuls za njihovo oživljavanje. Koronavirus je globalni problem i od ključne važnosti je da se protiv pandemije borimo u saradnji sa susjednim opštinama RS- a i u skladu sa smjernicama koje donose viši nivoi vlasti.Svjedoci smo i da vlasti RS uprkos uvođenju vanrednog stanja garantuju slobodu prolaza, a mi imamo i dodatnu obavezu za brigu o našim povratnicima u taj dio BiH. Smatram da u ovim teškim trenucima trebamo pronaći snage i mogućnosti da naše sugrađane starije od 65 i mlađe od 18 godina bar djelomično oslobodimo izolacije koja je donesena u najboljoj namjeri. Kao premijerka podržavam ostale mjere podizanja nivoa predostrožnosti, kao i stavljanja pod zdravstveni nadzor svih građana BiH koji dolaze iz inostranstva, a što je u skladu sa odlukama državnog i federalnog Kriznog štaba.

bpk.gov.ba